Navázali jsme spolupráci s komunitním prodejem scuk.cz. Po celé republice včetně Prahy už můžete náš chléb nakupovat přes jejich e-shop.
Na webu https://www.scuk.cz/skupiny si najdete nejbližší nákupní skupinu, projdete jednoduchou registrací a můžete objednávat👍. Chleba objednaný do nedělní půlnoci k vám dorazí ve středu nebo ve čtvrtek podle skupiny.